CO DĚLÁME

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Specializujeme se na inženýrské sítě podzemní.

Systémy kanalizací splaškových gravitační,tlakových i podtlakových včetně potrubí velkých průměrů v jakékoliv hloubce uložení.

Kompletní dodávky,rekonstrukce a opravy dešťových kanalizací a systémů protipovodňových opatření. Řešíme montáže rozměrných spodních prefabrikovaných konstrukcí z plastových hmot i železobetonu - kalových jímek,retenčních nádrží, lapolů.

Vodovodní řády domovní i požární. Zavlažovací systémy. Regulační šachty

Snažíme se vždy výstavbu optimalizovat na co nejkratší možný čas v nejvyšší možné kvalitě.

VODNÍ NÁDRŽE, ÚPRAVA TOKŮ

Společnost AM Hydromont je také zaměřena na výstavbu malých vodních nádrží, ať už k chovu ryb (rybníky), ekologické a krajinotvorné, retenční, akumulační, závlahové tak rekreační a dočišťovací.

Výstavba poldrů – zpravidla suchá povodňová nádrž, situovaná vzhledem k vodnímu toku bočně, oddělená od něj hrází.
Jsme také odborníci v oblasti opevnění hrází a koryt kamenem.

Výstavbě tůňí – vodní plocha, vytvořená hloubením, obvykle bez hráze.

DEMOLICE, TERÉNNÍ ÚPRAVY

Náš tým si také poradí i s demolicí malého rozsahu, což jsou například demolice rodinných domů, hospodářských budov, řadových domů, malých a středních hal zděných a z železobetonu.

Součástí každé demolice je také nakládání s odpady a i zde jsme odborníky. Snažíme se dbát především na zpětné využití odpadů ve stavební výrobě.

AM HYDROMONT s.r.o.

IČO: 08508526, DIČ: CZ08508526

ADRESA: Holická 1173/49a, Hodolany, 779 00 Olomouc

Vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 79760

Aleš Kamrádek

ekonomický ředitel

Telefon: +420 737 719 590

e-mail: kamradek@amhydromont.cz

Michal Šustek

technický ředitel

Telefon: +420 723 134 349

e-mail: sustek@amhydromont.cz